Fagmennska í framkvæmd

Dagar eru framsækið en rótgróið fyrirtæki og saga okkar nær allt aftur til ársins 1980. Hjá Dögum starfa um 750 einstaklingar um allt land.

Sérhæfing okkar byggir á áratuga reynslu, framsækni og frábæru starfsfólki. Við höfum einsett okkur að vera í fremstu röð í ræstingum og þrifum, fasteignaumsjón, vinnustaðalausnum þegar kemur að þjónustustigi, öryggi og nýjungum.

Virk þátttaka og helgun starfsfólks er lykillinn að velgengni okkar. Árangur okkar er drifinn áfram af metnaði og knýjandi þörf fyrir að leita sífellt leiða til að gera betur, auka gæði og draga úr sóun ásamt forvitni okkar, frumkvæði og aga við að þróa nýjar þjónustulausnir sem viðskiptavinir okkar kunna að meta.

HAFA SAMBAND

Siðareglur Daga

Siðareglur Daga hf. tilgreina helstu lykilatriði varðandi siðferði og heiðarlega starfshætti, sem eiga við í rekstri fyrirtækisins og eru leiðarljós fyrir starfshætti, framkomu og viðhorf allra starfsmanna. Lykilatriðin varða; 

Siðareglurnar styðja við gildi okkar og eru þær samhæfðar grunnstefnu og öðrum reglum og leiðbeiningum Daga. Siðareglur okkar eru hluti af ráðningarskilmálum starfsfólks hjá Dögum. 

 

Siðferði starfsmanna 

 

Starfsmenn Daga verða að fylgja lögum bæði í störfum sínum og utan vinnutíma.

Við gerum ráð fyrir að allir starfsmenn vinni samkvæmt gildum Daga; Virðing, Frumkvæði, Ábyrgð, Gæði 

 

Þar sem lög eða reglur skortir t.a.m. varðandi persónulega ábyrgð, verður hver starfsmaður að viðhafa heiðarlegt mat og varkárni. 

Starfsmönnum ber að hafa samband við næsta yfirmann eða annan yfirmann, ábyrgan samstarfsmann eða tengilið viðskiptavinar til ráðagerðar. 

Samskipti við viðskiptavini, samstarfsmenn og samstarfsaðila skulu fara fram af virðingu og sanngirni. 

Áreitni og einelti, þar með talin kynferðisleg áreitni, er með öllu óásættanleg innan Daga og verður ekki liðin af hálfu fyrirtækisins. 

Neysla og áhrif áfengis og/eða annarra vímuefna er ekki leyfð við störf hjá Dögum hf. 

 

 

Spilling og mútur 

 

Dagar samþykkja á engan hátt spillingu og mútur og berjast gegn slíku í hvívetna. 

Dagar keppa um viðskipti á sanngirnisgrundvelli og einvörðungu á eigin verðleikum. 

Allar persónulegar greiðslur, endurgreiðslur og mútur milli Daga og/eða starfsmanna Daga gagnvart viðskiptavinum, birgjum eða opinberum aðilum eru stranglega bannaðar. 

Starfsfólki Daga er bannað að þiggja gjafir eða annan þakklætisvott frá viðskiptavinum nema að það sé af hóflegu verðgildi og þjóni tilgangi viðskiptanna, t.a.m. að þiggja sýnishorn. 

Samræmi við samkeppnislög 

 

Það er kjarni viðskiptahátta Daga að uppfylla allar viðeigandi samkeppnisreglur og 

reglugerðir. 

Dagar hafa ekki uppi verðsamráð og skipta ekki markaði eða þjónustuþáttum með samkeppnisaðilum. 

Dagar viðhafa ekki samráð milli samkeppnisaðila vegna útboða. 

Dagar ræða ekki samkeppnisatriði, eins og verðlagningu, afslætti, bónusa, söluskilmála o.s.frv., við samkeppnisaðila. 

 

 

Tengsl við viðskiptavini

 

Við upplýsum viðskiptavini og birgja um siðareglur Daga. 

Við afhendingu þjónustu á verkstað fylgja Dagar hf. viðurkenndum umhverfis-, gæða, öryggis- og heilsufarsstöðlum. 

Þagnarskylda gagnvart viðskiptavinum er virt og viðeigandi gögn varðveitt. 

Athugasemdir viðskiptavina eru teknar alvarlega og eru skilgreindar sem verðmætar 

upplýsingar til sífelldra endurbóta í bættri þjónustu Daga. 

 

 

Vinnustaðastaðlar 

 

Dagar leitast við að tryggja sem bestar vinnuaðstæður fyrir starfsfólk, m.t.t. viðeigandi heilsu- og öryggisstaðla. 

Dagar líða ekki mismunun starfsmanna varðandi ráðningar og störf; allir starfsmenn okkar hafa rétt til að fá sanngjarna og sömu meðferð. 

Dagar virða félagafrelsi og samningsrétt; allir starfmenn okkar eiga rétt á að vera í stéttarfélagi. 

Dagar samþykkja ekki nauðungarvinnu né barnaþrælkun. 

Dagar hf. bjóða laun sem að lágmarki fylgja launatöxtum kjarasamninga og 

reglum á vinnumarkaði. 

Starfmönnum býðst þjálfun í samræmi við þau störf sem þeir sinna. 

Dagar virða einkalíf starfsmanna og vernda tengdar upplýsingar á viðeigandi hátt. 

 

Ábyrgð fyrirtækisins 

 

Dagar vinna samkvæmt meginreglum um góða stjórnun fyrirtækja. 

Dagar vinna sífellt að því að minnka umhverfisáhrif af starfsemi sinni. 

Dagar er ábyrgur fyrirtækjaþegn í því samfélagi þar sem fyrirtækið starfar. 

Samfélags-, umhverfis-, og siðferðisleg skuldbinding Daga skal endurspeglast 

í öllum samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn, birgja og aðra hagsmunaaðila.