Fagmennska í framkvæmd

Dagar eru framsækið en rótgróið fyrirtæki og saga okkar nær allt aftur til ársins 1980. Hjá Dögum starfa um 750 einstaklingar um allt land.

Sérhæfing okkar byggir á áratuga reynslu, framsækni og frábæru starfsfólki. Við höfum einsett okkur að vera í fremstu röð í ræstingum og þrifum, fasteignaumsjón, vinnustaðalausnum þegar kemur að þjónustustigi, öryggi og nýjungum.

Skoða Laus störf
HAFA SAMBAND

Um okkur


Virk þátttaka og helgun starfsfólks er lykillinn að velgengni okkar. Árangur okkar er drifinn áfram af metnaði og knýjandi þörf fyrir að leita sífellt leiða til að gera betur, auka gæði og draga úr sóun ásamt forvitni okkar, frumkvæði og aga við að þróa nýjar þjónustulausnir sem viðskiptavinir okkar kunna að meta.

Starfsfólkið okkar

Jákvætt starfsumhverfi

Við leggjum áherslu á starfstengda fræðslu og frá fyrsta degi fær starfsfólk þjálfun sem leggur áherslu á öryggi og tryggir rétt handtök í einu og öllu. Guðbjörg hefur starfað hjá okkur í 25 ár og hefur nýtt þekkinguna til að þróast í starfi.

Frumkvæði og ábyrgð

Við hvetjum starfsfólk okkar til að sýna frumkvæði og ábyrgð í einu og öllu. Premizlav, starfsmaður okkar í sérþrifum, hefur fylgt þessum gildum allt frá því að hann tók ákvörðun um að flytja til Íslands.

Helgun starfsfólks

Hjá Dögum starfa um 750 einstaklingar frá mörgum löndum. Starfsumhverfi okkar er fjölbreytt og virk þátttaka og helgun starfsfólks er lykillinn að velgengni okkar. Það skiptir Önnu miklu máli að hafa gott teymi í kringum sig og skemmtileg verkefni.

Gildin okkar

Virðing

Við sýnum viðskiptavinum, verkefnum, samstarfsfólki og umhverfi okkar virðingu.

Ábyrgð

Verkin okkar tala og sýna að okkur er umhugað um hvað við gerum, hvernig við gerum það og fyrir hvern.

Frumkvæði

Allt starfsfólk okkar hefur leyfi til athafna og ætlast er til þess að það taki frumkvæði.

Gæði

Við erum fagfólk með ástríðu fyrir gæðum. Við skilum því sem um er samið, af alúð og fagmennsku.

Gullna brosið

Gullna brosið er viðurkenning sem starfsfólki Daga er veitt fyrir framúrskarandi störf. Viðurkenningin er grundvölluð annars vegar á endurgjöf viðskiptavina, hrósi þeirra og ábendingum og hins vegar á tilnefningum frá samstarfsfólki. Viðurkenningin er veitt mánaðarlega og auk þess er Gullna bros ársins afhent árlega.

Við hvetjum viðskiptavini til að nýta jákvæða endurgjöf til að hjálpa okkur að efla starfsánægju og skila hrósi fyrir vel unnið verk. Við hvetjum einnig starfsfólk Daga til að senda inn ábendingar um frábæra frammistöðu samstarfsfólks og hjálpa þannig til við að efla liðsanda og samstöðu.

SENDA HRÓS

Komdu í hópinn

Viltu vinna með samhentum hópi hjá traustu og þjónustumiðuðu fyrirtæki?

Hjá Dögum starfa um 750 einsaklingar um land allt. Við vitum að ánægt starfsfólk er lykillinn að ánægðum viðskiptavinum og þess vegna leggjum við áherslu á heilbrigt vinnuumhverfi, góða þjálfun og hrós fyrir vel unnið verk.

Sækja um starf